Privacybeleid EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van EmdaMed B.V. of EmdaPlast B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EmdaMed B.V. of EmdaPlast B.V. heeft verstrekt. EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. kunnen de volgende persoongegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. gegevens nodig hebben

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Daarnaast kunnen EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Dit om doorgaans artikelen aan u te kunnen versturen welke door u bij EmdaMed B.V. of EmdaPlast B.V. besteld zijn.

Hoelang EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. gegevens bewaren

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, zodat uw gegevens strikt noodzakelijk gebruikt worden, om de doelen te realiseren.

Delen met anderen

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. hebben hier geen invloed op.

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. hebben Google geen toestemming gegeven om via EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@emdamed.nl of sales@emdaplast.nl. EmdaMed B.V. of EmdaPlast B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De websites van EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door EmdaMed B.V. of EmdaPlast B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons op via sales@emdamed.nl of sales@emdaplast.nl.

Disclaimer

EmdaMed B.V. en EmdaPlast B.V. behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent. De huidige versie is nog niet compleet en zal de komende tijd aangevuld worden.